VDB Investigations
VDB Investigations

VDB Investigations

Heeft u een conflict? Vermoedens? En wil u het zekere voor het onzekere nemen? Laat u bijstaan door een vergunde privédetective. U krijgt zekerheid en bent de tegenpartij mogelijks een stap voor in een eventuele rechtszaak. 100% rechtsgeldige aanpak en toelaatbaar bewijs. Bij VDB Investigations krijgt u de garantie dat alleen vergunde privédetectives uw onderzoek uitvoeren. Van intakegesprek, over veldwerk tot rapportering. Een efficiënte en 100% rechtsgeldige aanpak, dankzij de combinatie van 20 jaar praktijkervaring en een academische achtergrond.

Bezoek de website